Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea website-ului www.ambianzza.ro, va exprimati explicit acordul privind Termenii si conditiile de utilizare si Politica de confidentialitate.

Prin continuarea tranzactiei in derulare va exprimati expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in sistem informatizat de catre SC AMA SERCOM SRL, in calitatea acesteia de Operator de Date cu Caracter Personal, inregistrata in Registrul de Evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 5831.

SC AMA SERCOM SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr. 74-76, Corp B, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4084/1995, CIF RO 7380268, avand telefoanele : 0722 673343, reprezentata legal de domnul Andrei ALCEA, Director General, in calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, conform Legii nr.677/2001, colecteaza date cu caracter personal direct/indirect in legatura cu persoanele fizice si juridice identificate sau identificabile, in vederea: facturarii, livrarii si platii produselor/serviciilor online.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, catre institutiile abilitate.

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi, conform Legii nr.677/2001:

1) Dreptul la informare (art.12)
2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la interventie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;
b) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;
c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).
4) Dreptul la opozitie (art.15) – dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.
5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.
6) Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Legea nr.677/2001 este conforma cu:

  • Directiva nr. 95/46/EC a Parlamentului european si a Consiliului din 24 octombrie 1995, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata în Official Journal L 281, 23/11/1995, p 0031-0050);
  • Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în cadrul Consiliului Europei si ratificata de tara noastra prin Legea nr. 682/2001 (publicata în Monitorul Oficial 830/21 decembrie 2001).